Kontakt


Adresa:
M. Kišša 173/1, 911 05 Trenčín

Telefón:
+421 905 510155ALECTO s.r.o. je zapísaná v OR Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.: 30912/R,
IČO: 47924331,
DIČ: 2024149809,
IČ DPH: SK2024149809
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK90 0900 0000 0050 6247 4458
SWIFT: SUBASKBX

Kontaktujte nás


Máte záujem o dalšie informácie o produkte?
Kontaktujte naše obchodno-technické oddelenie telefonicky na čísle +421 905 510 155, mailom na adrese alectosro@gmail.com alebo využite kontaktný formulár.