Kontakt


Adresa:
M. Kišša 173/1, 911 05 Trenčín

Telefón:
+421 905 510155Technické informácie a školenia

Obchodný styk

Objednávky, fakturácia

Tel.: +421 905 510 155
E-mail: obchod@flexcement.sk

ALECTO s.r.o.
M. Kišša 1, 911 05 Trenčín

ALECTO s.r.o. je zapísaná v OR Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.: 30912/R,
IČO: 47924331,
DIČ: 2024149809,
IČ DPH: SK2024149809
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK90 0900 0000 0050 6247 4458
SWIFT: SUBASKBX

Kontaktujte nás


Máte záujem o dalšie informácie o produkte?
Kontaktujte naše obchodno-technické oddelenie telefonicky na čísle +421 905 510 155, mailom na adrese info@flexcement.sk alebo využite kontaktný formulár.