Aktuálne ceny za dopravu tovaru

Tovar Vám teraz dovezieme za cenu:

0,60€/km bez DPH, t.j. 0,72€/km s DPH (hmotnosť tovaru od      50kg do 1.000kg)
0,70€/km bez DPH, t.j. 0,84€/km s DPH (hmotnosť tovaru od 1.000kg do 2.000kg)
0,80€/km bez DPH, t.j. 0,96€/km s DPH (hmotnosť tovaru od 2.000kg do 3.000kg)