Najčastejšie chyby pri aplikácii

Delaminácia – oddelenie celej nanesenej vrstvy

je to oddelenie (odtrhnutie) nanesenej vrstvy od podkladu, na ktorý bola aplikovaná. Prejavuje sa vytvorením drobných prasklín v aplikácii alebo dutým zvukom pri poklopaní na povrch.

Možné príčiny vzniku:

  • podklad pod aplikáciou je nestály, pohybuje sa napr. v dôsledku mrazu,
  • podklad pod aplikáciou sa pohybuje v dôsledku pružnosti (ak sa aplikovalo na drevený podklad, OSB dosku a pod., ktorá sa prehýna),
  • podklad pod aplikáciou nebol dostatočne očistený od prachu, machu...,
  • podklad pod aplikáciou  nebol stabilizovaný, povrch sa drobil, mrvil, olupoval,
  • bol použitý neautorizovaný kontaktný náter - adhézny mostík,
  • prvý kontaktný náter po natretí zaschol pred aplikáciou cementovej vrstvy,
  • podklad pod aplikáciou bol vlhký v čase aplikácie, alebo nasával vlhkosť aj po aplikácii. Ak nie je správne alebo vôbec odizolovaný zeme, vody, vlhkosť sa dostane do pokladu a následne, keď sa celá vrstva zahreje (napr. vplyvom slnečného žiarenia) nová nanesená, vrchná vrstva, naimpregnovaná farbou prípadne aj lakom, tvorí nepriepustnú vrstvu, ktorá zachytí všetky emisie vodných pár z podkladovej dosky. Ak táto para vyvinie väčší tlak ako je pevnosť spojenia medzi vrchnou vrstvou a podkladovou doskou, môže sa vrchná vrstva oddeliť od podkladovej dosky.

Tomuto problému sa dá predísť použitím vhodnej hydroizolácie, ktorá vytvorí parozábranu medzi spodnou podkladovou doskou a novou vrstvou podlahy. Tento postup dôrazne odporúčam ako preventívne opatrenie hlavne pri všetkých aplikáciách vo vonkajšom prostredí !!!